Data Driven Company

Kompletní služba datové analytiky od A do Z, včetně automatického reportingu. Probereme s Vámi čeho chcete dosáhnout, navrhneme řešení, zrealizujeme ho a budeme průběžně optimalizovat.

Data Driven Company - co to znamená?

Data Driven Company neboli společnost řízená daty představuje přístup řízení společnosti, kdy jsou strategické rozhodnutí přijímána na základě analýzy dat a jejich přesné interpretaci. To umožňuje společnostem lépe naplňovat své cíle a přinášet hodnotu svým zákazníkům, ale i majitelům.

Data Driven Company - Jak to funguje?

Jedná se o procesu, ve kterém se mění přístup společnosti k datům a jejich využití tak, aby zlepšila své výsledky ve všech oblastech svého fungování, byla schopna lépe porozumět svým zákazníkům a přijímat strategické rozhodnutí s větším dopadem na rozvoj společnosti.

Mám zájem
 1. Vstupní konzultace

  Na vstupní konzultaci zjišťujeme aktuální situaci v oblasti dat ve společnosti a bavíme se o očekávaném výsledkům a nastíníme první kroky, které mohou být učiněny na cestě k Data Driven Company.

 2. Návrh možného řešení

  Při návrhu konkrétního řešení se věnujeme především současnému sběru dat a identifikujeme, která data jsou klíčová. Následně se věnujeme možnému zpracování dat, jejich lepší analýze a případným možnostem aplikování machine learning.

 3. Strategický plán

  Následně vyhotovíme strategický plán změn, ve kterém stanovíme jednotlivé kroky a harmonogram činností a pustíme se do práce. Začínáme procesem sběru dat a pokračujeme skrze jejich zpracování, reporting až po případný machine learning.

 4. Průběžná aplikace a rozšíření

  Aplikujeme jednotlivé kroky dle strategického plánu a postupně zavádíme nový přístup k datům ve společnosti. Průběžně školíme zaměstnance a jednáme s vedením společnosti o současné podobě a využití dat.

 5. Plné zavedení do praxe

  Jednotlivé kroky průběžně zavádíme do praxe a řešíme různé technické výzvy a spolupracujeme se společností na prezentaci výsledků.

  manažer stojí před velkým obrázkem grafů a datově analytických obrázků

  I vy můžete rozvíjet Data Driven Company

  Využívat svá data efektivně je v dnešním konkurenčním světě nezbytností. I vy se můžete daty řídit a využít je při svém dalším rozvoji.

  Tohle chci

  Případové studie

  skupina manažerů konzultuje u kulatého stolu
  Jsme tu pro Vás

  Chcete konzultaci zdarma?

  Bez jakýchkoli závazků. Podepíšeme si mlčenlivost a můžete s námi probrat cokoli budete potřebovat ohledně Vašich dat.

  Často kladené dotazy

  Nenašli jste odpověď, kterou jste hledali? Zeptejte se nás.

  • Co to obnáší a znamená pro firmu?

   Mít Data Driven Company je především o celkovém přístupu k řízení společnosti a také o lidech. Pro firmu to často znamená využívat nejnovější a účinné technologie pro práci s daty, které umožňují mít aktuální data stále na dosah a také automatizované procesy zpracování dat a případně zapojení machine learningu do činnosti společností.

  • V čem se to odlišuje od současného využít dat ve společnosti?

   Především v „hloubce“ dat. Společnost řízená data může využívat i různé predikční modely či machine learning a může se rozhodovat i na základě těchto algoritmů, které poskytují přesnější pohled do možného budoucího vývoje. S pomocí dat je také možné objevit a včas detekovat konkrétní příčiny nefunkčností nebo hůř optimalizovaných procesů a rychleji je odstranit, než se stanou skutečným problémem.

  • Jak vypadá Data Driven Company v praxi?

   V praxi naši klienti využívají data a dívají se na firmu především skrze data a snaží se díky nic optimalizovat jednotlivé oblasti. Cílem je, aby se byl schopen díky datům orientovat ve společnosti a její činnosti každý, kdo to potřebuje, a aby našel v datech jednoduše odpověď na svoje otázky.