Hilarion – Podologický Institut

Analýza nákladů a zisků marketingových kampaní z platforem "Zboží, Heuréka, Sklik, Google Ads, FB Ads".

Firma

Hilarion s.r.o.

Datum

2023-08-01

Role zadavatele

Jednatel

Webové stránky

hilarion.cz

Cíl

Analyzovat kampaně na vybraných kanálech

Potřeby klienta

Odhalit ztrátové marketingové kanály

Vstupní data

Data z kanálů Facebook, Google Ads, Sklik a Bing

Zadání klienta

Klient měl podezření, že některé marketingové kampaně neplní svou roli a jsou ztrátové. Používal pro vlastní potřeby Google Analytics, nicméně potřeboval všechna marketingová data na jednom místě, aby dokázal rychle vyhodnotit, který marketingový kanál dává smysl a který nikoli.

Vyjádřil také potřebu odhalit možné nedostatky jednotlivých marketingových kampaní, převážně však ty, kde jsou vyšší náklady než zisky, či je výrazně vyšší náklad na konverzi, než jeho případná marže.

Postup spolupráce s klientem

Takto vypadala spolupráce s klientem v konkrétních krocích.

Objednat konzultaci
 1. Vstupní konzultace

  S klientem jsme si probrali jeho představy a očekávání. Bylo nám upřesněno zadání a popsali jsme si očekávaný výsledek.

 2. Začátek spolupráce

  Klient nám předal přístup do platforem Sklik, Facebook, Google Ads a Bing. Domluvili jsme si konkrétní řešení za využití Keboola, Power BI a Big Query. Klientovi jsme sdělili náklady na využívání těchto platforem a zdůvodnili jsme jejich výběr s ohledem na potřeby klienta.

 3. Realizace řešení

  Reklamní kanály jsme pomocí API integrovali a napojili přes nástroj Keboola. Došlo tak ke sjednocení dat na jednom místě. Výstupní data jsme převedli do Big Query. Napojili jsme web na Big Query, kde jsme získali data z webové analytiky. Z Big Query jsme potom vytvořili datový vstup do Power BI a vyhotovili jsme základní pohled v rámci dashboardu z placených kanálů a z dat z webu.

 4. Revize řešení

  Klientovi jsme představili výsledné řešení, probrali jsme s ním limity, výhody i celý systém datových toků. Získali jsme zpětnou vazbu a provedli jsme dodatečné úpravy dle klientových požadavků, aby řešení lépe naplňovalo jeho očekávání.

 5. Spuštění reportingu

  Reporting jsme poté nasadili do provozu a zaučili jsme klíčové zaměstnance základní práci s reportingy. Proběhlo školení zaměstnanců, aby pochopili, jak celý systém funguje, a co od něj mohou očekávat.

 6. Údržba řešení

  S klientem pravidelně řešení udržujeme a řešíme různé případné errory či chyby a probíráme také výsledky kampaní za účelem zvýšení jejich výkonnosti.

Co to klientovi přineslo?

Využité technologie

skupina manažerů konzultuje u kulatého stolu
Jsme tu pro Vás

Chcete konzultaci zdarma?

Bez jakýchkoli závazků. Podepíšeme si mlčenlivost a můžete s námi probrat cokoli budete potřebovat ohledně Vašich dat.

Často kladené dotazy

Nenašli jste odpověď, kterou jste hledali? Zeptejte se nás.

 • Co mohu očekávat od vstupní konzultace zdarma?

  Vstupní konzultace trvá zhruba 30 – 60 minut. S klientem se pobavíme o jeho předtstavách a o datech, které má k dispozici. O řešení se pobavím z pohledu technického, ale také z pohledu financí. Následně si hrubě nastíníme, zdali můžeme požadavek naplnit a jak toho můžeme dosáhnout. Po konzultaci zdarma zasíláme v případě dohody cenovou nabídku. Konzultace zdarma je důležitá především proto, že data každé společnosti a také požadavky jsou jiné a před samotným začátkem jakékoli spolupráce je potřeba toto vyjasnit.

 • Probíhá spolupráce online nebo osobně u klienta?

  Možné je to tak i tak. Většinu věcí můžeme vyřešit tím, že nám klient udělí vzdálený přístup k platformám nebo nám udělí přístup do CRM apod. Jsou ale také řešení, která vyžadují přítomnost v prostorách klienta (například z hlediska bezpečnosti) a to jsme schopni také realizovat. Řešení můžeme tvořit jak na počítači klienta, tak na našich interních počítačích, které jsou opatrné bezpečnostními prvky, aby nedocházelo k případnému úniku dat.

 • Jak se pracuje s citlivými daty?

  Na práci s citlivými daty jsme zvyklí. Při začátku spolupráce podepisujeme zpravidla NDA a je zachována naše mlčenlivost. V některých případech si klient nemusí přát, abychom data reálně viděli a pokud to technicky jde, snažíme se tuto potřebu naplnit tím, že pracujeme jen s menším vzorkem dat, na kterém testujeme požadované řešení a klient si následně do finálního řešení potom sám „pošle“ data kompletní.

 • Jaká řešení a software využíváte?

  Pracujeme s celou škálou řešení, mezi nejčastější patří reporting v Power BI nebo Tableau. Využíváme ale také další nástroje pro práci s API či data ware housing a některá řešení i sami programujeme. Pracujeme také s daty v CRM klienta. Způsoby a nástroje, které využíváme, jsou různé a liší vždy od možností klienta a jeho potřeb. U využitých nástrojů je pro nás důležitá preference klienta, ale také jeho požadavky na budget.

 • Funguje řešení „neomezeně“?

  Ano i ne. Nastavené řešení funguje většinou bez problémů bez časového omezení. Mohou nastat ale různé změny v aktualizaci či v podobě dat a mohou tak vzniknout chyby, které je potřeba opravit. Proto nabízíme klientovi také službu následné údržby vytvořeného řešení, kde tyto problémy řešíme.

 • Kolik stojí provoz reportingu nebo datového řešení?

  Vše se odvíjí od požadavku a technických možností klienta. V některých případech (pokud má klient dobrou technickou infrastrukturu) využíváme již stávajících řešení v rámci firmy a náklady jsou tak minimální. V některých případech zavádíme externí řešení, kterou jsou zpoplatněna objemem dat nebo minutami práce v systému. Vše se odvíjí od možností klienta a vždy se snažíme budgetově navrhnout co nejlepší řešení.