CEEC Research s.r.o.

Zřízení cloudového úložiště dat (Snowflake), migrace dat do cloudového úložiště a tvorba prediktivních modelů.

Firma

CEEC Research s.r.o.

Datum

2023-04-01

Role zadavatele

jednatel

Webové stránky

ceec.eu

Cíl

Převést stávající data společnosti z excelových tabulek a dalších formátů uložených na Google Drive či na lokálních úložištích do cloudu a vytvořit strukturovaný datový sklad, který bude schopen využívat datové modely v reálném čase.

Potřeby klienta

Urychlit a zjednodušit práci s daty a zajistit jejich bezpečnost nejen s ohledem na GDPR.

Vstupní data

Převážně excel tabulky ohledně zákazníků, výsledků společnosti, činnosti společnosti apod.

Zadání klienta

Klient disponoval za dobu svého působení na trhu mnoha daty, která se týkala jeho činnosti, zaměstnanců, obchodních partnerů, financí apod. Tato data byla uložena převážně v excelech na Google Drive a jejich používání bylo časově i technicky náročné a nadále neúnosné.

Klient si přál svá data digitalizovat a vytvořit ucelené úložiště, které by mu umožnilo data agregovat, ale také sdružit na jednom zabezpečeném místě, ke kterému by mohl jednoduše přistupovat a zároveň by mohl využívat některé techniky datové analýzy jednodušším a rychlejším způsobem než doposud.

Postup spolupráce s klientem

Takto vypadala spolupráce s klientem v konkrétních krocích.

Objednat konzultaci
 1. Vstupní konzultace

  S klientem jsme probrali jeho představy a technické i finanční možnosti. Zaměřili jsme se na podobu požadovaného výstupu a navrhli jsme několik možných přístupů a softwarů, které můžeme využít. Požádali jsme klienta o vzorek dat, které jsme využili pro vzorovou ukázku na druhé schůzce.

 2. Návrh realizace

  Se vzorovými daty jsme klientovi ukázali konkrétní podobu řešení a představili jsme jejich výhody i potenciální slabé stránky. Dohodli jsme se na následně na využití konkrétního softwaru a stanovili jsme si harmonogram prací.

 3. Realizace řešení

  Samotná realizace představovala digitalizaci vybraných dat a jejich migraci do cloudu. Nastavili jsme potřebné datové flow a připravili jsme první verzi cloudového úložiště. Připravili jsme také pro klienta několik datových modelů, které jsme v cloudu spustili.

 4. Schválení řešení a zaučení zaměstnanců

  S klientem jsme si schválili první verzi řešení a zaučili jsem zaměstnance pro práci s ním. Následně probíhalo testování, kdy jsme v částečném provozu odstraňovali nedostatky a měnili jsme některé komponenty podle potřeb klienta. Testovali jsme také účinnost a platnost datových modelů.

 5. Ostrý provoz

  Po třech měsících jsme se dohodli s klientem na spuštění ostrého provozu datového skladu a klient zcela upustil od starých řešení.

 6. Údržba a kontakt s klientem

  Zaměstnanci byli zaškolení na práci s novým softwarem a základní úkony zvládají sami. Pro případ technických problémů či složitějších požadavků jsme ale klientovi stále k ruce.

Co to klientovi přineslo?

Možnost využití predikčních modelů v reálném čase. Dostupnost dat na jednom místě v ucelené podobě. Možnost vidět data v souvislostech.

Využité technologie

skupina manažerů konzultuje u kulatého stolu
Jsme tu pro Vás

Chcete konzultaci zdarma?

Bez jakýchkoli závazků. Podepíšeme si mlčenlivost a můžete s námi probrat cokoli budete potřebovat ohledně Vašich dat.

Často kladené dotazy

Nenašli jste odpověď, kterou jste hledali? Zeptejte se nás.

 • Co mohu očekávat od vstupní konzultace zdarma?

  Vstupní konzultace trvá zhruba 30 – 60 minut. S klientem se pobavíme o jeho předtstavách a o datech, které má k dispozici. O řešení se pobavím z pohledu technického, ale také z pohledu financí. Následně si hrubě nastíníme, zdali můžeme požadavek naplnit a jak toho můžeme dosáhnout. Po konzultaci zdarma zasíláme v případě dohody cenovou nabídku. Konzultace zdarma je důležitá především proto, že data každé společnosti a také požadavky jsou jiné a před samotným začátkem jakékoli spolupráce je potřeba toto vyjasnit.

 • Probíhá spolupráce online nebo osobně u klienta?

  Možné je to tak i tak. Většinu věcí můžeme vyřešit tím, že nám klient udělí vzdálený přístup k platformám nebo nám udělí přístup do CRM apod. Jsou ale také řešení, která vyžadují přítomnost v prostorách klienta (například z hlediska bezpečnosti) a to jsme schopni také realizovat. Řešení můžeme tvořit jak na počítači klienta, tak na našich interních počítačích, které jsou opatrné bezpečnostními prvky, aby nedocházelo k případnému úniku dat.

 • Jak se pracuje s citlivými daty?

  Na práci s citlivými daty jsme zvyklí. Při začátku spolupráce podepisujeme zpravidla NDA a je zachována naše mlčenlivost. V některých případech si klient nemusí přát, abychom data reálně viděli a pokud to technicky jde, snažíme se tuto potřebu naplnit tím, že pracujeme jen s menším vzorkem dat, na kterém testujeme požadované řešení a klient si následně do finálního řešení potom sám „pošle“ data kompletní.

 • Jaká řešení a software využíváte?

  Pracujeme s celou škálou řešení, mezi nejčastější patří reporting v Power BI nebo Tableau. Využíváme ale také další nástroje pro práci s API či data ware housing a některá řešení i sami programujeme. Pracujeme také s daty v CRM klienta. Způsoby a nástroje, které využíváme, jsou různé a liší vždy od možností klienta a jeho potřeb. U využitých nástrojů je pro nás důležitá preference klienta, ale také jeho požadavky na budget.

 • Funguje řešení „neomezeně“?

  Ano i ne. Nastavené řešení funguje většinou bez problémů bez časového omezení. Mohou nastat ale různé změny v aktualizaci či v podobě dat a mohou tak vzniknout chyby, které je potřeba opravit. Proto nabízíme klientovi také službu následné údržby vytvořeného řešení, kde tyto problémy řešíme.

 • Kolik stojí provoz reportingu nebo datového řešení?

  Vše se odvíjí od požadavku a technických možností klienta. V některých případech (pokud má klient dobrou technickou infrastrukturu) využíváme již stávajících řešení v rámci firmy a náklady jsou tak minimální. V některých případech zavádíme externí řešení, kterou jsou zpoplatněna objemem dat nebo minutami práce v systému. Vše se odvíjí od možností klienta a vždy se snažíme budgetově navrhnout co nejlepší řešení.