Insting Agency s.r.o.

Tvorba automatického BI reportingu pro klienty Instinct Agency s.r.o.

Firma

Insting Agency s.r.o.

Datum

2023-04-19

Role zadavatele

Martin Král, jednatel

Webové stránky

instinct.agency

Cíl

Funkční reporting pro širokou škálu klientů reflektující potřeby agentury a také jednotlivých klientů dostupný v Power BI a využívající technická řešení, která agentura preferuje.

Potřeby klienta

Vytvořit reporting s využitím nástrojů Keboola, Big Query a Power BI.

Vstupní data

Data na reklamních platformách (Facebook, Google Ads, apod.) a data z Google Analytics.

Zadání klienta

Instinct Agency poskytuje své služby v oblasti marketingu široké škále klientů, kterým výsledky reportuje na měsíční bázi. Zadáním bylo vytvořit systém automatického reportingu pro tyto klienty tak, aby odpadla nutnost vytvářet reportingy ručně interními zaměstnanci agentury, a aby měli klienti data dostupná v co nejaktuálnější podobě kdykoli je potřebují využít.

Postup spolupráce s klientem

Takto vypadala spolupráce s klientem v konkrétních krocích.

Objednat konzultaci
 1. Vstupní konzultace

  S klientem jsme se spojili a probrali jsme jeho představy o reportingu a také systémy, které aktuálně využívá. Nezávazně jsme se pobavili o možnosti řešení a předpokládané časové náročnosti.

 2. Návrh realizace

  Klient nám poskytl data prvního ze svých zákazníků, poskytl nám přístupy k systémům a my jsme se podívali na konkrétní řešení. Napojili jsme reklamní platformy skrze Keboola a zpracovali jsme data z Google Analytics a vypracovali jsme první vzorový report v Power BI.

 3. Realizace řešení

  Námi navrhované řešení prošlo revizí jak ze strany agentury, tak koncového klienta. Řešení jsme upravili dle požadavků obou stran a spustili jsme automatický reporting.

 4. Přidání dalších klientů

  Po spuštění prvního vzorového řešení a jeho odsouhlasení, jsme začali realizovat reporting i pro další klienty agentury. Postupně jsme vytvářeli další reportingy a reagovali jsem průběžně na různé požadavky ze strany agentury i klientů.

 5. Údržba řešení

  Průběžně se objevují různé technické výzvy jako je aktualizace API, odpojení zdroje v Power BI a další. S klientem jsem v neustálém kontaktu a okamžité tyto situace řešíme tak, aby jimi reporting nebyl nijak ovlivněn.

Co to klientovi přineslo?

Využité technologie

Na základě požadavků klienta jsme využívali programovacích jazyků SQL a Python a výsledné řešení využívá platformy Kebooly, Big Query a samotný reporting běží v Power BI.

skupina manažerů konzultuje u kulatého stolu
Jsme tu pro Vás

Chcete konzultaci zdarma?

Bez jakýchkoli závazků. Podepíšeme si mlčenlivost a můžete s námi probrat cokoli budete potřebovat ohledně Vašich dat.

Často kladené dotazy

Nenašli jste odpověď, kterou jste hledali? Zeptejte se nás.

 • Co mohu očekávat od vstupní konzultace zdarma?

  Vstupní konzultace trvá zhruba 30 – 60 minut. S klientem se pobavíme o jeho předtstavách a o datech, které má k dispozici. O řešení se pobavím z pohledu technického, ale také z pohledu financí. Následně si hrubě nastíníme, zdali můžeme požadavek naplnit a jak toho můžeme dosáhnout. Po konzultaci zdarma zasíláme v případě dohody cenovou nabídku. Konzultace zdarma je důležitá především proto, že data každé společnosti a také požadavky jsou jiné a před samotným začátkem jakékoli spolupráce je potřeba toto vyjasnit.

 • Probíhá spolupráce online nebo osobně u klienta?

  Možné je to tak i tak. Většinu věcí můžeme vyřešit tím, že nám klient udělí vzdálený přístup k platformám nebo nám udělí přístup do CRM apod. Jsou ale také řešení, která vyžadují přítomnost v prostorách klienta (například z hlediska bezpečnosti) a to jsme schopni také realizovat. Řešení můžeme tvořit jak na počítači klienta, tak na našich interních počítačích, které jsou opatrné bezpečnostními prvky, aby nedocházelo k případnému úniku dat.

 • Jak se pracuje s citlivými daty?

  Na práci s citlivými daty jsme zvyklí. Při začátku spolupráce podepisujeme zpravidla NDA a je zachována naše mlčenlivost. V některých případech si klient nemusí přát, abychom data reálně viděli a pokud to technicky jde, snažíme se tuto potřebu naplnit tím, že pracujeme jen s menším vzorkem dat, na kterém testujeme požadované řešení a klient si následně do finálního řešení potom sám „pošle“ data kompletní.

 • Jaká řešení a software využíváte?

  Pracujeme s celou škálou řešení, mezi nejčastější patří reporting v Power BI nebo Tableau. Využíváme ale také další nástroje pro práci s API či data ware housing a některá řešení i sami programujeme. Pracujeme také s daty v CRM klienta. Způsoby a nástroje, které využíváme, jsou různé a liší vždy od možností klienta a jeho potřeb. U využitých nástrojů je pro nás důležitá preference klienta, ale také jeho požadavky na budget.

 • Funguje řešení „neomezeně“?

  Ano i ne. Nastavené řešení funguje většinou bez problémů bez časového omezení. Mohou nastat ale různé změny v aktualizaci či v podobě dat a mohou tak vzniknout chyby, které je potřeba opravit. Proto nabízíme klientovi také službu následné údržby vytvořeného řešení, kde tyto problémy řešíme.

 • Kolik stojí provoz reportingu nebo datového řešení?

  Vše se odvíjí od požadavku a technických možností klienta. V některých případech (pokud má klient dobrou technickou infrastrukturu) využíváme již stávajících řešení v rámci firmy a náklady jsou tak minimální. V některých případech zavádíme externí řešení, kterou jsou zpoplatněna objemem dat nebo minutami práce v systému. Vše se odvíjí od možností klienta a vždy se snažíme budgetově navrhnout co nejlepší řešení.