Business Inteligence – BI

Dokážete správně sbírat Vaše data, ale chybí Vám přehledné reporty? Dokážeme Vám pomoci.

Automatický BI reporting

Principy a postupy Business Inteligence (dále jako „BI“) zavádí stále více společností, protože se to zkrátka vyplatí. Systém automatického reportingu, který využívá těchto principů, pomáhá firmám mít svá data na jednom místě chytře vizualizovaná, vždy aktuální a dostupná bez další nutnosti zpracování dat interním zaměstnancem.

Tvorba BI reportingu – jak to funguje?

Každý klient je individuální a proces tvorby BI automatického reportingu se může mírně lišit. Obecně lze však proces tvorby rozdělit do následujících kroků. Váš reporting může být připravený již za týden od předání podkladů.

Mám zájem
 1. Vstupní konzultace

  Na vstupní konzultaci probereme, jaké reportingy byste si přáli, a jaká data budou zobrazovat. Důležité pro nás jsou také informace o využívaných systémech a požadavky na reporting – například četnost aktualizace, využívané interní systémy, preferovaný software (Power BI, Tableau). Snažíme se také ze svých zkušeností předat tipy na co nejlepší implementaci za účelem co největšího přínosu pro klienta. Vstupní konzultace je ZDARMA a klient by si z ní měl odnést předběžnou náročnost řešení (dobu tvorby) a orientační cenu.

 2. Návrh konkrétního technického řešení

  Při odsouhlasení našeho návrhu na vstupní konzultaci se podíváme přímo na data samotná a na jejich aktuální podobu v systému klienta. Navrhujeme konkrétní technické řešení včetně ceny za využití systémů a softwarů třetích stran (pokud je aktuální) a případně navrhneme klientovi také změnu procesů pro lepší sběr dat.

 3. Realizace

  Když máme představu o konkrétním řešení, tak přistupujeme k samotné realizaci, kdy tvoříme reporting. Vytváříme datové flow, píšeme kódy v SQL i v Pythonu, abychom vytvořili kvalitní podklad a šablonu pro samotné zpracování dat do požadované podoby. Dále vytváříme samotné reporty dle požadavků klienta v požadované grafické podobě.

 4. Revize před spuštěním

  Po předání realizace začíná revize reportingu klientem. Klient má možnost upravit podobu vizualizovaných dat, zkontrolovat, zdali report obsahuje vše potřebné, a vyzkoušet si jeho využití v praxi.

 5. Revize po spuštění

  Při využívání reportingu se často stává, že se objeví další požadavky na další zobrazená data i jejich podobu. I tímto se zabýváme do tří měsíců od odevzdání prvního řešení, kdy si s klientem zrekapitulujeme, zdali reporting splňuje jeho očekávání a zdali vyžaduje další revizi.

 6. Údržba

  Údržba stávajícího řešení je službou, která probíhá neustále. V systémech dochází k aktualizacím nebo dochází k rozvoji podnikání klienta a reporting může podléhat dodatečným úpravám ať už z hlediska technických změn nebo z hlediska změn požadavků klienta. S klientem jsme po celou dobu životního cyklu reportingu.

  manažer sedí před počítačem na kterém jsou promítnuté sloupcové grafy datové analytiky

  I takto může vypadat váš reporting

  Reporting vytváříme v přehledné podobě dle grafických podkladů klienta nebo v jeho firemních barvách na základě podkladů našeho grafika.

  Tohle chci

  Případové studie

  Podívejte se na projekty automatického BI reportingu, které jsme v minulosti řešili.

  skupina manažerů konzultuje u kulatého stolu
  Jsme tu pro Vás

  Chcete konzultaci zdarma?

  Bez jakýchkoli závazků. Podepíšeme si mlčenlivost a můžete s námi probrat cokoli budete potřebovat ohledně Vašich dat.

  Často kladené dotazy

  Nenašli jste odpověď, kterou jste hledali? Zeptejte se nás.

  • Kdy můžu mít první reporting?

   To se odvíjí od složitosti zadání. Snažíme se ale dodat základní nejdůležitější pohledy co nejdříve, aby bylo řešení co nejrychleji možné využívat. Běžně mohou být základní reportingy funkční od 14 dní do jednoho měsíce od zadání.

  • Potřebujeme speciální software?

   Snažíme se využívat řešení, která ve firmě jsou (pokud tam jsou). Doporučujeme ale také v některých případech jiná řešení, která jsou vhodnější, pokud to tak vyhodnotíme. Řešení, která používáme mohou být jak zdarma, tak za mírný poplatek za využití softwaru. Jedná se ale vždy o řešení, která lze jednoduše pořídit a zavést ve firmě bez zbytečné byrokracie a technických nároků.

  • Jak reporty tvoříte?

   Reporty tvoříme v prvé řadě dle zadání klienta. Je pro nás ale také důležité přinést přidanou hodnotu. Snažíme se o to, aby klient neviděl pouze data, ale také to, co je za nimi a uměl odhalit případné problémy včas a řešit je. Při tvorbě reportingu se taky díváme do dat a jejich vzájemných souvislostí a navrhujeme klientovi, jak zobrazovat data lépe. Zpravidla vytváříme dva základní pohledy – jeden se týká KPI, které klient potřebuje sledovat a druhý se týká pohledů na detailní rozpad těchto KPI a toho, co do nich vstupuje.