Trendy v datové analytice pro rok 2024 – 1.část

manažer stojí před velkým obrázkem grafů a datově analytických obrázků

Trendy se nevyhýbají ani datům. V oblasti technologií a dat jde doba hodně dopředu, a co se před pár lety zdálo jako sci-fi, dnes mnohé firmy zapracovávají do svých procesů. Je potřeba držet s dobou krok a u dat to platí dvojnásob. Kvalitní práce s daty totiž může představovat rozdíl mezi vámi a vaší konkurencí. 

Pojďme se tedy podívat na ty nejzajímavější (a zároveň aplikovatelné) trendy pro rok 2024. A protože je těchto trendů hodně, můžete se těšit na pokračování článku za pár dní. 

Zabezpečení dat a soukromí 

S rostoucím požadavkem na zabezpečení dat a v souvislosti s různými nařízením (v našem prostředí nejznámější GDPR) roste poptávka po datových řešeních, které se speciálně věnují ochraně a zabezpečení dat. Tento trend můžeme pozorovat především v oborech, kde jsou data citlivá a jejich potenciální únik či zneužití představuje velkou hrozbu. Konkrétně se může jednat o bankovní informace nebo o zdravotnická data, ale s bezpečností dat se ve větší či menší míře setkáváme v každé společnosti. Níže uvádíme několik zajímavých statistik: 

 • Více než 40 % všech bezpečnostních porušení dat vzešlo z vnitřních hrozeb, což zahrnuje jak úmyslné, tak neúmyslné akce. Přibližně 30 % datových porušení zahrnuje vnitřní aktéry.[1]​​
 • Každý den je zaznamenáno průměrně 26 000 kybernetických útoků, což znamená útok každé tři sekundy.[2]
 • Globální průměrné náklady na porušení dat v roce 2023 činily 4,45 milionu dolarů, což je nárůst o 15 % za poslední tři roky.[3]
 • Firmy s rozsáhlým využíváním AI a automatizovaných bezpečnostních nástrojů zvládly zvládnout porušení dat o 108 dnů rychleji než společnosti, které tyto technologie nepoužívají.[4]

Natural Language Processing (NLP)

Využití různých jazykových modelů již známe z praxe. Možná jste se setkali s chatboty, hlasovým asistentem na zákaznické lince a podobně. Kromě samotného využití těchto nástrojů a jejich očividných výhod pro firmy, zde ale vzniká celý nový datový zdroj. Pečlivou analýzou těchto dat můžeme získat hodnotný vhled do zákaznického chování a lépe tak svým zákazníkům porozumět. 

Představte si, že byste byli schopni analyzovat přímou zpětnou vazbu Vašich zákazníků a toho, co říkají, jak reagují, a co si myslí. Místo toho, abyste pročítali hromady záznamů z telefonních hovorů, můžete teď využít jejich automatické zpracování. A velmi často tyto záznam obsahují hodnotné informace. Níže uvádíme několik zajímavých statistik: 

 • Očekává se, že globální trh NLP dosáhne do roku 2023 velikosti 16,9 miliardy dolarů, což zdůrazňuje rychlou expanzi technologií NLP a jejich aplikací. Tento růst by měl dále výrazně narůst, s odhadem, že trh dosáhne velikosti 35 miliard dolarů v roce 2023, což představuje významný nárůst z 7,3 miliardy dolarů v roce 2018.[5]​​
 • Podíl NLP na investicích do AI se očekává, že vzroste z 7 % na 18 % do roku 2023, což ukazuje na rostoucí uznání jeho hodnoty ve zlepšování operací a interakcí se zákazníky.[6]​​
 • Regionální přehledy: Severní Amerika v současnosti vede na globálním trhu NLP díky přítomnosti hlavních hráčů, kteří vyvíjejí pokročilé platformy NLP. Tento regionální trh byl oceněn na 9,04 miliardy dolarů v roce 2022 a očekává se, že bude nadále dominovat s růstem 23,2 % od roku 2023 do roku 2030.[7]​​
 • Klíčoví hráči a inovace: Trh NLP je charakterizován významnými investicemi a inovacemi ze strany klíčových hráčů, jako jsou Hewlett Packard, Amazon, Google nebo IBM. Tyto společnosti se aktivně angažují v partnerstvích, fúzích, akvizicích a kolaboracích s cílem rozšířit své nabídky NLP.​​[8]

Vyšší využití BI – Business Inteligence

Využití technologií k práci s daty umožňuje získat hodnotný vhled do mnoha oblastí. Jedním z možností využití je například optimalizace marketingových kampaní a jejich hlubší analýza a možnost vytvoření více personalizované reklamy. Business Inteligence ale můžeme nalézt také u výrobních společností, kde pomáhá s optimalizací dodavatelského řetězce, snížením zpoždění a prodlev nebo se zvýšením zisku.

V naší praxi se často setkáváme s tím, že společnosti začínají pracovat s Power BI, ovšem vytvoření vizualizace je jen prvotní krok. Jak říkáme. to pravé zlato se skrývá v tom, když je vizualizace vytvořena tak, aby neukazovala jen to, co už víte, a s čím pracujete, ale také to, co jste ještě neobjevili, a kde můžete mít potenciál k růstu. 

Zajímavé statistiky o BI řešeních poskytuje např. společnost DataProd.[9] Některé z nejzajímavějších jsou:

 • Očekává se, že globální trh Business Intelligence poroste z 29,42 miliardy dolarů v roce 2023 na 54,27 miliardy dolarů do roku 2030. Tento trend poukazuje na rostoucí adopci BI řešení v různých odvětvích a regionech​​.
 • Globální adopční sazba BI řešení je 26 %. Toto číslo naznačuje, že čtvrtina organizací na celém světě již využívá nějakou formu BI pro analýzu a zpracování svých dat​​.
 • Více než 33 % velkých podniků plánuje v roce 2023 využít k rozhodování různá BI řešení, což zahrnuje technologie jako Power BI a další analytické nástroje pro podporu rozhodování na základě dat​​.
 • Organizace průměrně používají 4 nebo více různých nástrojů business intelligence. Tato statistika odhaluje diverzifikaci nástrojů a platforem dostupných na trhu a ukazuje na potřebu integrace a správy více BI systémů pro efektivní analýzu dat​​.

Demokratizace datového systému 

Tento pojem odkazuje na proces, který umožňuje snadný přístup a použití datových systémů a informací širokému spektru uživatelů v organizaci, bez ohledu na jejich technické dovednosti nebo odborné znalosti v oblasti datové analýzy. Tento koncept je založen na představě, že data by měla být snadno dostupná a srozumitelná pro všechny, kdo je potřebují k podpoře rozhodovacích procesů. 

Využívají se zde nástroje pro vizualizaci dat a datové analytiky, které jsou intuitivní a snadno použitelné i pro neexpertní uživatele. Příklady zahrnují softwarové aplikace jako je Tableau, Power BI a další. Zaměstnanci mohou provádět vlastní analýzy dat bez potřeby hlubokých technických znalostí. To umožňuje rychlejší a informovanější rozhodování napříč organizací. 

Přístup ke kvalitním datům a analytickým nástrojům umožňuje zaměstnancům přicházet s novými nápady a inovacemi založených na datech. Organizace mohou lépe využívat svá data k vylepšení procesů, vývoji nových produktů a služeb a ke zlepšení celkové konkurenceschopnosti.

Augmented Analytics

Pod tímto pojmem si můžeme představit tzv. rozšířenou analytiku, kdy se využívá machine learning a umělá inteligence k automatizaci analýzy datových procesů. Hlavním cílem je provádění rutinních analytických úkolů, což umožňuje zaměstnancům soustředit se na komplexnější analýzu a strategické rozhodování. Může se jednat například o automatickou přípravu dat (zejména jejich čištění), automatickou identifikaci trendů a anomálií, využití pokročilých interaktivních vizualizací nebo komunikaci pomocí přirozeného jazyka (znáte ChatGPT?). 

Tyto technologie umožňují zlepšit rozhodovací procesy a umožňují rychleji a efektivně získat důležité informace z dat. Ano, ve své podstatě je to jiný název pro využití AI, ale představuje mírně užší zaměření na způsob jejího využití.

Který trend Vás zaujal nejvíce? Využíváte už něco z výše zmíněného ve Vaší organizaci? Pokud chcete probrat možnosti, jak efektivně pracovat s daty i u Vás ve společnosti, napište nebo zavolejte a můžeme to společně probrat.

skupina manažerů konzultuje u kulatého stolu
Jsme tu pro Vás

Chcete konzultaci zdarma?

Bez jakýchkoli závazků. Podepíšeme si mlčenlivost a můžete s námi probrat cokoli budete potřebovat ohledně Vašich dat.